Studia data science na polskich uczelniach

Studia data science na polskich uczelniach

Na rynku pracy coraz częściej można znaleźć oferty wymagające od kandydatów umiejętności związanych z data science. Biznes potrzebuje specjalistów w tym zakresie, a uczelnie wychodzą temu wyzwaniu naprzeciw, oferując studia data science i kształcąc m.in. przyszłych inżynierów i analityków danych. Przedstawiamy najciekawsze z nich na polskich uczelniach.

STUDIA DATA SCIENCE I STOPNIA

Modeling and data science – Politechnika Łódzka

Decydując się na ten kierunek, zagłębisz się w świat modelowania komputerowego w oparciu zarówno o dane, jak i fundamentalne reguły rządzące światem. Program pozwala na zdobycie zaawansowanych kompetencji informatycznych oraz wiedzy z zakresu fizyki współczesnej, fotoniki, technologii laserowych i obliczeń kwantowych. Kierunek na Politechnice Łódzkiej prowadzi Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, a po jego zakończeniu otrzymasz tytuł inżyniera. Zajęcia odbywają się w języku angielskim.

Poziom: I stopnia.
Tryb studiów: stacjonarny.
Czas trwania: 4 lata (8 semestrów).
Więcej informacji na stronie.

Data science – Collegium Da Vinci w Poznaniu

Studia data science na Collegium da Vinci obejmują rozwój kompetencji typowo „korporacyjnych” (time management skills, workflow management, autoprezentacja biznesowa) oraz „technicznych” (projektowanie interfejsów graficznych, system zarządzania treścią portali, aspekty funkcjonowania systemów informatycznych, analiza danych). Wybierając ten kierunek, nauczysz się programować oraz obsługiwać i konfigurować informatyczne systemy wspierające proces zarządzania danymi big data.

Poziom: I stopnia.
Tryb studiów: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów).
Więcej informacji na stronie.

Sztuczna inteligencja i data science – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Ten kierunek jest dla Ciebie, jeżeli interesujesz się możliwościami sztucznej inteligencji i chcesz rozwijać swoje umiejętności w tym zakresie. Program studiów obejmuje najważniejsze kluczowe obszary informatyki oraz szeroki wybór ścieżek specjalizacyjnych. Cechą szczególną programu realizowanego w AEH jest to, że każdy student ma możliwość wybrania co najmniej 2 specjalności, które chciałby ukończyć. Po zakończeniu kierunku otrzymujesz tytuł inżyniera.

Poziom: I stopnia.
Tryb studiów: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 4 lata (8 semestrów).
Więcej informacji na stronie.

Data science w ekonomii – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Tu będziesz mieć szansę, by poznać procesy decyzyjne w przedsiębiorstwach i instytucjach oparte na sztucznej inteligencji. Nauczysz się zarządzać danymi oraz wizualizować dane. Dowiesz się, jak sprostać wyzwaniom i minimalizować zagrożenia związane z cybeprzestępczością. Będziesz nie tylko interpretować, ale także przewidywać procesy zachodzące we współczesnej globalnej gospodarce. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców z Wydziału Ekonomii i Zarządzania.

Poziom: I stopnia.
Tryb studiów: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów).
Więcej informacji na stronie.

Inżynieria zasobów informacyjnych data science – Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Na tej uczelni student będzie miał okazję pracować z takimi technologiami jak: SQL Server Analysis Services, Power BI  i SQL Server Reporting Services oraz Azure Machine Learning. Studenci poznają także języki programowania Python i R w zastosowaniach analizy danych i ich obrazowaniu. Absolwent kierunku otrzymuje tytuł inżyniera.

Poziom: I stopnia.
Tryb studiów: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: brak informacji.
Więcej informacji na stronie.

STUDIA DATA SCIENCE II STOPNIA

Sztuczna inteligencja i data science – Politechnika Częstochowska

W ramach kierunku prowadzone są dwie specjalizacje: sztuczna inteligencja (język polski) oraz computational intelligence and data science (język angielski). Decydując się na ten kierunek, poznasz technologie pozwalające na zarządzanie i analizę danych, nauczysz się programować w Python oraz języku R, a także będziesz pracował z: SQL, MongoDB, scikit-learn oraz TensorFlow. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Kończąc te studia, otrzymujesz tytuł inżyniera.

Poziom: II stopnia.
Tryb studiów: stacjonarny.
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry).
Więcej informacji na stronie.

Data science – Uniwersytet Wrocławski

Program studiów magisterskich Uniwersytetu Wrocławskiego pozwala na połączenie podstaw matematyki i informatyki. Nauczysz się korzystać z narzędzi takich jak głębokie sieci neuronowe, ale także poznasz podstawy ich działania. Program jest oferowany przez Instytut Informatyki i Instytut Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Wymagania wstępne na tym kierunku obejmują podstawy teorii prawdopodobieństwa i statystyki, a także podstawy informatyki. Ponadto udokumentowane kompetencje w zakresie modeli liniowych i sztucznej inteligencji są oczekiwane.

Poziom: II stopnia.
Tryb studiów: stacjonarny.
Czas trwania: 2 lata (4 semestry).
Więcej informacji na stronie.

Data science – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Studia na WAT obejmują różnorodne przedmioty, dzięki którym studenci zapoznają się z podstawami informatyki i językami skryptowymi. Dowiedzą się także, jak powinny wyglądać elementy analizy statystycznej i modelowania danych. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Poziom: II stopnia.
Tryb studiów: stacjonarne.
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry).
Więcej informacji na stronie.

Data science – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kierunek studiów proponowany przez UMCS łączy wiedzę i umiejętności z zakresu analizy danych, uczenia maszynowego, programowania IT (Python i R) oraz ekonometrii z umiejętnościami miękkimi. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców z Wydziału Ekonomii.

Poziom: II stopnia.
Tryb studiów: stacjonarne.
Czas trwania: 2 lata (4 semestry).
Więcej informacji na stronie.

Data science and business analytics – Uniwersytet Warszawski

W tym przypadku poza twardymi przedmiotami informatycznym i analitycznymi program zawiera kursy z zakresu mikroekonomii, makroekonomii, finansów, jak również komunikacji i autoprezentacji, negocjacji czy case-study dla biznesu. Zdobędziesz również wiedzę z zakresu programowania IT (R i Python). Zajęcia odbywają się na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

Poziom: II stopnia.
Tryb studiów: niestacjonarne.
Czas trwania: 2 lata (4 semestry).
Więcej informacji na stronie.

Data science – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Decydując się na ten kierunek studiów, studenci mogą rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu statystyki i matematyki, uczenia maszynowego i szeroko rozumianej sztucznej inteligencji. Uczelnia nie zapomniała również o kompetencjach miękkich, takich jak: analiza, myślenie strategiczne, komunikacja, wizualizacja danych, podejmowanie decyzji, praktyczne rozwiązywanie złożonych problemów decyzyjnych, projektowo-biznesowych. Zajęcia odbywają się na Wydziale Informatyki.

Poziom: II stopnia.
Tryb studiów: stacjonarne.
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry).
Więcej informacji na stronie.

Master in big data science – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Ten kierunek cechuje nauczanie analizowania danych poprzez wykorzystanie gier. Studenci mają możliwość korzystania z narzędzia do gier interaktywnych MobLab, które wspiera nabywanie i kształtowanie umiejętności biznesowych, m.in. strategicznego myślenia czy podejmowania decyzji. Decydując się na tę ścieżkę kształcenia, zdobędziesz specjalistyczną wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do identyfikowania, pozyskiwania, składowania i analizy danych o dużym wolumenie oraz do rozwiązywania problemów z tym związanych poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod i narzędzi informatycznych współczesnej analityki. Studia odbywają się w języku angielskim, a liderem kierunku jest prof. ALK dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk.

Poziom: II stopnia.
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne (online).
Czas trwania: 2 lata (4 semestry).
Więcej informacji na stronie.

STUDIA DATA SCIENCE PODYPLOMOWE

Data science – Politechnika Warszawska

Studia są przeznaczone dla osób chcących wykorzystywać wiedzę zawartą w dużych wolumenach danych w celu wspierania podejmowania decyzji, w szczególności dla analityków i decydentów z obszaru finansów, bankowości, ubezpieczeń, produkcji, marketingu, handlu, usług, opieki zdrowotnej, branży energetycznej, nauki i innych obszarów działalności.

Poziom: studia podyplomowe.
Tryb studiów: niestacjonarne.
Czas trwania: 2 lata (4 semestry).
Więcej informacji na stronie.

Data science i big data w zarządzaniu – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Uczestnicy tego kierunku zdobędą wiedzę na temat analizy danych w oparciu o zaawansowane metody data science, a także umiejętności ich wykorzystywania w podejmowaniu skuteczniejszych decyzji biznesowych. Poznają również konkretne narzędzia business intelligence i wizualizacji danych. Dodatkowo dowiedzą się, jak zaplanować i skutecznie zrealizować transformację firmy w organizację opartą na danych (data-driven business), a także jak zorganizować i zarządzać niezbędną infrastrukturą. Kierownikiem studiów jest mgr inż. Marcin Choiński.

Poziom: studia podyplomowe.
Tryb studiów: niestacjonarne.
Czas trwania: 1 rok (2 semestry).
Więcej informacji na stronie.

Data scientist. Analityk danych – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wybierając ten kierunek studiów, weźmiesz udział w zajęciach m.in. z zakresu: podstaw statystyki z wykorzystaniem R/Python, SQL, zaawansowanych metod wizualizacji, algorytmów głębokiego uczenia maszynowego. Kierownikiem kierunku jest Krzysztof Ziółkowski.

Poziom: studia podyplomowe.
Tryb studiów: niestacjonarne.
Czas trwania: 1 rok (2 semestry).
Więcej informacji na stronie.

Data science, analiza danych – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Czego się nauczysz, wybierając ten kierunek studiów? Przede wszystkim zagłębisz się w tajniki programowania językiem Python, nauczysz się korzystać z języka SQL, dowiesz się jak wykorzystywać moduł obliczeniowy R i NumPy, a także określisz swoją ścieżkę kariery i skomponujesz swoje CV podczas konsultacji z tutorem i specjalistą z działu HR.

Poziom: studia podyplomowe.
Tryb studiów: niestacjonarne, online.
Czas trwania: 1 rok (2 semestry).
Więcej informacji na stronie.

Full-stack data science program – Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Program obejmuje kursy z zakresu analizy danych (data analytics), programowania Python, wizualizacji danych, zastosowania uczenia maszynowego (applied machine learning) i uczenia głębokiego (deep learning), a także seminaria i praktykę rozmów kwalifikacyjnych. Zyskasz wiedzę z zakresu najnowszych technologii i przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Poziom: studia podyplomowe.
Tryb studiów: niestacjonarne, online.
Czas trwania: 1 rok (2 semestry).
Więcej informacji na stronie.

Analiza danych, data science – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

AGH swoim programem studiów podyplomowych objęła rozwój w zakresie analizy danych, data science czy big data. Znajdziesz tu też elementy statystyki, programowania w wybranych językach, które są wykorzystywane w przetwarzaniu i analizie danych: R, SQL, Python. Kierownikiem studiów jest dr inż. Robert Marcjan.

Poziom: studia podyplomowe.
Tryb studiów: niestacjonarne.
Czas trwania: 1 rok (2 semestry).
Więcej informacji na stronie.

Uczenie maszynowe i data science – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

W tym przypadku uczelnia duży nacisk kładzie na poznanie algorytmów uczenia maszynowego i ich zastosowania do przetwarzania, analizy oraz wizualizacji danych. Jednak nie zabraknie także zajęć z zakresu sztucznej inteligencji, analizy danych, programowania w języku Python, narzędzi ETL oraz SQL, a także praktycznych zastosowań technologii chmurowych.

Poziom: studia podyplomowe.
Tryb studiów: stacjonarne.
Czas trwania: 1 rok (2 semestry).
Więcej informacji na stronie.

Udostępnij link

https://www.datasciencerobie.pl/studia-data-science-na-polskich-uczelniach/