Co trzeba umieć, żeby pracować jako junior big data?

Co trzeba umieć, żeby pracować jako junior big data?

To stanowisko, na którym będzie dużo nauki. Ale warto, żeby młodszy specjalista big data przyszedł do nowej pracy już ze znajomością kilku narzędzi i języków. Jakich? Piszemy o tym poniżej i sprawdzamy, ile średnio zarabia w Polsce junior big data.

Początkujący w tej dziedzinie muszą mieć podstawową wiedzę oraz umiejętności związane z gromadzeniem, przetwarzaniem i analizowaniem dużych zbiorów danych. Wśród codziennych obowiązków juniorów są: czyszczenie danych, przekształcanie ich do odpowiednich formatów, pisanie skryptów w językach programowania, a także tworzenie zapytań w SQL. Część zadań wiąże się z weryfikowaniem poprawności rozwiązań oraz wykrywaniem błędów. Zespoły, do których dołączy junior big data, a także inni członkowie organizacji oraz klienci skorzystają z przygotowanych przez młodszego specjalistę wizualizacji, prezentacji oraz raportów. Ponieważ stanowisko juniorskie to jeden z pierwszych zawodowych kroków – osoba w tej roli sporo czasu będzie musiała poświęcić na naukę i rozwój w swojej dziedzinie.

Znajomość technologii

W ofertach dla juniorów big data można często spotkać wymogi odnoszące się do przynajmniej podstawowej znajomości narzędzi Apache Hadoop i Spark. To platformy programistyczne służące do przetwarzania danych. Spark jest często używany również do analiz prowadzonych w czasie rzeczywistym. Jeśli chodzi o języki programowania, najczęściej pojawia się Python (wraz z bibliotekami: NumPy, Pandas i matplotlib), ale istnieją również ogłoszenia, gdzie w wymogach znajdziemy Javę bądź Scalę. Trudno o propozycję pracy, która nie zawierałaby strukturalnego i deklaratywnego języka SQL, potrzebnego do odpytywania baz danych. W pracy juniorów big data przydaje się również wiedza o nierelacyjnych systemach bazodanowych (NoSQL), jak MongoDB oraz Apache Cassandra. 

Umiejętności miękkie w pracy młodszych specjalistów big data

W pracy z dużymi zbiorami danych niezbędne jest analityczne myślenie pozwalające wykrywać wzorce oraz anomalie, jak również wyciągać wnioski. Juniorzy big data potrzebują kreatywności w podejściu do rozwiązywania problemów, na przykład przez rozłożenie ich na mniejsze części. Pośród ważnych kompetencji miękkich pracodawcy wskazują umiejętność pracy zespołowej, potrzebnej do sprawnej kooperacji nie tylko ze specjalistami z tej samej dziedziny, ale też z inżynierami oprogramowania czy administratorami systemów. W tym zakresie istotna jest skuteczna komunikacja, ułatwiająca precyzyjne przedstawianie wyników analiz. Juniorzy big data powinni śledzić aktualne trendy i łatwo dostosowywać się do nowych technik, narzędzi i metod pracy.

Niezbędny angielski

Wśród języków obcych wymaganych przez pracodawców angielski oczywiście pojawia się najczęściej. Jego znajomość jest konieczna nie tylko w pracy w międzynarodowych środowiskach. Dokumentacja, artykuły naukowe czy kursy przydatne zarówno w codziennej pracy, jak i w pogłębianiu wiedzy są zazwyczaj dostępne w języku Szekspira. 

Ile zarabiają specjaliści big data?

Z raportu “Rynek IT w Polsce w 2022 roku”, przygotowanego przez portal NoFluffJobs, wiemy, że liczba ogłoszeń dla specjalistów big data wzrosła o 39 proc. w porównaniu z rokiem 2021. To drugie miejsce w gronie kategorii branych pod uwagę, zaraz po supporcie (+58 proc.), a przed analityką biznesową (+17 proc.). Mediana widełek wynagrodzeń w ofertach pracy dla specjalistów big data w Polsce wynosiła w ubiegłym roku 4,2-5,7 tys. euro dla pracujących na kontraktach B2B oraz 3,2-4,5 tys. euro w przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę. Analogiczne zakresy na Ukrainie to: 3,8-5,7 oraz 3,6-4,8 tys. euro, zaś w Czechach: 4,2-5,8 oraz 3,0-4,9 tys. euro.

Publikacja zawiera również dane odnoszące się do stanowisk juniorskich, aczkolwiek tylko dla Polski. Młodsi specjaliści big data mogą zarobić nad Wisłą 1,7-2,8 tys. euro, jeśli mają własne firmy, lub 1,5-2,1 tys. euro, kiedy podpisują umowy o pracę. Opracowanie było przygotowane, kiedy kurs euro był na poziomie 4,69 zł.

Na koniec warto zaznaczyć, że stanowisko pracy, związane z big data, nie musi mieć w nazwie bezpośredniego wskazania na tę dziedzinę. Osoby, które myślą o zatrudnieniu w kontekście przetwarzania dużych zbiorów danych, nie powinny skupiać się wyłącznie na przeglądaniu ofert, które już w nagłówkach odwołują się do tego obszaru. Bardzo często dopiero z treści ogłoszenia wynika, że poszukiwany inżynier czy analityk danych, będzie się zajmował przede wszystkim big data.

Udostępnij link

https://www.datasciencerobie.pl/co-trzeba-umiec-zeby-pracowac-jako-junior-big-data/