Specjalizacje data science na polskich uczelniach

Specjalizacje data science na polskich uczelniach

Na rynku pracy coraz większe znaczenie przywiązuje się do umiejętności związanych z analityką danych, która wykorzystywana jest nie tylko w sektorze IT, ale również w medycynie czy finansach. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie, polskie uczelnie podjęły wyzwanie i oferują kierunki studiów ze specjalizacją data science. Poniżej przedstawiamy najciekawsze z nich.

Informatyka ze specjalnością sztuczna inteligencja i data science - Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie 

W trakcie tych studiów można zdobyć wiedzę z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych. Studenci poznają metody i narzędzia inżynierii oprogramowania, algorytmy sztucznej inteligencji oraz ich praktyczne zastosowanie w systemach informatycznych. Ze względu na specjalizację uczelnia skoncentrowała się również na nauce obsługi systemów zarządzania bazami danych czy korzystania z protokołów sieciowych. To również dobra okazja dla studentów na poznanie technik tworzenia aplikacji rozproszonych, w efekcie czego absolwenci tego kierunku będą potrafili projektować i realizować witryny internetowe, zaimplementować system informatyczny, administrować systemami operacyjnymi i sieciami informatycznymi z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa.

Poziom: I stopnia. 

Tryb studiów: niestacjonarny - online.

Czas trwania: 4 lata (8 semestrów). 

Więcej informacji na stronie.

Informatyka stosowana ze specjalnością data science - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Informatyka stosowana to kierunek, na którym studenci poznają metodykę analizy i projektowania programów komputerowych, konstrukcję i działanie systemów operacyjnych, podstawy działania sieci komputerowych, programowanie baz danych, działanie i wykorzystanie Internetu oraz najnowszych technologii z nim związanych. Dodatkowo, omawiane są zagadnienia: sztucznej inteligencji, systemów zintegrowanych oraz grafiki komputerowej. Projekty i zajęcia laboratoryjne pozwalają studentom na zdobycie i poszerzenie wiedzy potrzebnej do tworzenia oprogramowania zarówno dla nowoczesnych urządzeń mobilnych, systemów wbudowanych jak i aplikacji WWW.

Poziom: I stopnia. 

Tryb studiów: stacjonarny.

Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów). 

Więcej informacji na stronie.

Informatyka i ekonometria za specjalnością data science - metody i systemy analityki danych - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Celem kształcenia na kierunku Informatyka i ekonometria jest rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie: zarządzania nowoczesnymi organizacjami z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych, a także zastosowania metod podejmowania decyzji. Kierunek kształci zatem ekonomistów-informatyków, specjalizujących się w modelowaniu i analizie rzeczywistości ekonomicznej oraz projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych wspomagających działalność operacyjną w organizacjach, a także jej analizę oraz podejmowanie decyzji menedżerskich.

Poziom: II stopnia. 

Tryb studiów: stacjonarny, niestacjonarny

Czas trwania: 2 lata (4 semestry). 

Więcej informacji na stronie.

Sztuczna inteligencja i data science na Politechnice Częstochowskiej

Program tych studiów uwzględnia zarówno zagadnienia analizy danych (analizę statystyczną, uczenie maszynowe, inteligencję obliczeniową, czy metody uczenia głębokiego), jak i różne metody dostępu do danych. Absolwent będzie znał zarówno teoretyczne podstawy różnych współczesnych metod analizy danych, a także będzie potrafił wykorzystać te metody na różnych polach, takich jak analiza danych złożonych, analiza danych medycznych, zastosowania w ekonomii, czy w robotyce.

Poziom: II stopnia. 

Tryb studiów: stacjonarny

Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry). 

Studia data science na polskich uczelniach

Więcej informacji na stronie.

Sprawdź też: Studia data science na polskich uczelniach

Informatyka i ekonometria ze specjalnością data science na Uniwersytecie Szczecińskim

Absolwent tych studiów wyróżnia się wiedzą z zakresu projektowania i wdrażania systemów informatycznych oraz portali korporacyjnych. Cechuje go umiejętność modelowania i symulowania procesów gospodarczych abstrakcyjnego myślenia, precyzyjnego formułowania problemów i ich rozwiązań oraz stosowania narzędzi informatycznych. Potrafi analizować dane z wykorzystaniem metod statystycznych i zarządzać przedsięwzięciami informatycznymi.

Poziom: II stopnia. 

Tryb studiów: stacjonarny, niestacjonarny

Czas trwania: 2 lata (4 semestry). 

Więcej informacji na stronie.

Informatyka stosowana ze specjalnością data science na Politechnice Łódzkiej

Studia drugiego stopnia na tym kierunku dostarczają wiedzy z grafiki komputerowej, technologii gier i symulacji komputerowych. Co więcej, studenci mają okazję zdobyć umiejętności z zakresu inżynierii oprogramowania i uczenia maszynowego, a także zastosowania informatyki w przemyśle.

Poziom: II stopnia. 

Tryb studiów: stacjonarny, niestacjonarny

Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry). 

Więcej informacji na stronie.

Ekonomia ze specjalnością data science - Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Studenci na tym kierunku uczą się podejmować decyzje strategiczne dla rozwoju przedsiębiorstwa, analizować i oceniać współczesne zjawiska gospodarczo-społeczne, a także posługiwać się branżowym językiem angielskim. Ekonomia na Uczelni Łazarskiego w Warszawie to również zdobywanie kompetencji analitycznych i menedżerskich, jak również wysokich kwalifikacji umożliwiających założenie własnej działalności.

Poziom: I stopnia. 

Tryb studiów: stacjonarny, niestacjonarny.

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów). 

Więcej informacji na stronie.

Finanse i rachunkowość ze specjalnością data science na Lubelskiej Akademii WSEI

Jakie konkretne umiejętności zdobędziesz na tych studiach? Przede wszystkim wiedzę z zakresu precyzyjnej analizy danych, big data i data science w finansach, a także wykorzystania wyników analizy danych związanych z podatkami. Zyskasz również wiedzę w obszarze rachunkowość i finansów podmiotów gospodarczych.

Poziom: I stopnia. 

Tryb studiów: stacjonarny, niestacjonarny

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów). 

Więcej informacji na stronie.

Informatyka ze specjalnością data science na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Ten kierunek jest dla Ciebie, jeżeli interesujesz się możliwościami zastosowania rozszerzonej rzeczywistości i systemami inteligentnymi. To również dobra okazja na to, aby poznać technologie wykorzystywane do zarządzania danymi i ich analizą.

Poziom: II stopnia. 

Tryb studiów: stacjonarny.

Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry). 

Więcej informacji na stronie.

Sprawdź też: Studia big data na polskich uczelniach

Informatyka ze specjalnością data science na Wyższej Szkole informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Na tych studiach uzyskasz szeroką wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień informatyki stosowanej oraz umiejętności techniczne związane z wykorzystaniem systemów   informatycznych i programowaniem. Wybór tego kierunku to szansa na zdobycie wielu znaczących certyfikatów, na przykład: Linux Professional Institute Certificate, MCSA SQL Server, MCSA Universal Windows Platform. 

Poziom: I stopnia. 

Tryb studiów: stacjonarny

Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów). 

Więcej informacji na stronie.

Udostępnij link

https://www.datasciencerobie.pl/specjalizacje-data-science-na-polskich-uczelniach/