Studia Analiza Danych i Analityka na polskich uczelniach

Studia Analiza Danych i Analityka na polskich uczelniach

Z surowych danych potrafi wydobyć istotne wnioski i cenne dla organizacji informacje. Przekształca je w wiedzę, po czym wspólnie z menedżerami szuka sposobów na optymalizację strategii biznesowych. Mowa o analityku danych, który wciąż jest na szczycie pożądanych przez rynek specjalistów. Jeśli myślisz o karierze analityka lub chcesz się przebranżowić, sprawdź wybrane studia "Analiza Danych" i "Analityka" na polskich uczelniach.

STUDIA ANALIZA DANYCH I STOPNIA

Inżynieria i analiza danych – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

W trakcie tych studiów można zdobyć wiedzę z zakresu pozyskiwania, przesyłania, składowania i analizowania danych. Studenci poznają również metody przetwarzania, analizy i interpretacji danych pomiarowych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji czy metod głębokiego uczenia maszynowego. Dodatkowo absolwenci potrafią wykorzystywać kompetencje miękkie do podejmowania decyzji biznesowych, praktycznego rozwiązywania problemów decyzyjnych oraz zarządzania projektami. Kierunek jest prowadzony przez Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

Poziom: I stopnia.
Tryb studiów: stacjonarny.
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów).
Więcej informacji na stronie.

Analiza danych – Uniwersytet Łódzki

Studia „Analiza danych” na Uniwersytecie Łódzkim jest oferowany na Wydziale Matematyki i Informatyki. Uczelnia kieruje go do tych studentów, którzy są zainteresowani wykorzystaniem wiedzy teoretycznej z zakresu matematyki i informatyki oraz narzędzi statystycznych i informatycznych w pracy zawodowej związanej z przetwarzaniem i analizą danych. Oprócz umiejętności łączenia danych z różnych źródeł, oceniania ich jakości czy tworzenia modeli absolwent będzie miał wiedzę z zakresu programowania (m.in. C, Python, Java, R, VBA) oraz podstawowych struktur danych i algorytmów uczenia maszynowego. Szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie do pracy w zespole oraz rozwijanie umiejętności prezentacji i wizualizacji wyników przygotowanych analiz i raportów.

Poziom: I stopnia.
Tryb studiów: niestacjonarny.
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów).
Więcej informacji na stronie.

Matematyka i analiza danych – Politechnika Warszawska

Program kierunku na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych zapewnia zdobycie gruntownego wykształcenia matematycznego ze szczególnym uwzględnieniem statystyki matematycznej i analizy danych. To propozycja dla kandydatów, którzy chcą w przyszłości efektywnie wykorzystywać wszechstronną wiedzę matematyczną oraz współczesne metody uczenia maszynowego do analizy dużych zbiorów danych, tworzyć oryginalne narzędzia analizy danych, a także programować w różnych językach oraz stosować pakiety matematyczne i statystyczne w zadaniach analizy danych, modelowania i prognozy.

Poziom: I stopnia.
Tryb studiów: stacjonarny.
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów).
Więcej informacji na stronie.

Inżynieria i analiza danych – Politechnika Lubelska

To 7-semestralne studia inżynierskie łączące wiedzę z zakresu informatyki i matematyki. Mają one na celu wykształcić pożądanych przez pracodawców specjalistów z zakresu analizy danych. Studenci zgłębią m.in. tajniki statystyki, popularnych języków programowania (C++, R i SQL) oraz wspomagania procesów decyzyjnych. Kierunek prowadzi Wydział Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej.

Poziom: I stopnia.
Tryb studiów: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów).
Więcej informacji na stronie.

Modelowanie matematyczne i analiza danych – Uniwersytet Gdański

Program kierunku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki łączy w sobie matematykę, informatykę oraz elementy fizyki. Studenci zdobędą umiejętność konstruowania modeli matematycznych dla różnych problemów współczesnego świata, projektowania i wykonywania obliczeń numerycznych, korzystania z nowoczesnych technik przetwarzania danych i stosowania właściwych metod statystycznych do ich analizy. Blisko 45 proc. przedmiotów jest indywidualnie wybieranych przez studenta. W zależności od tego, które się wybierze, kierunek można ukończyć z jedną lub dwiema z możliwych specjalności: analiza danych, eksploracja danych w finansach i ubezpieczeniach, matematyka ekonomiczna, modelowanie zjawisk fizycznych.

Poziom: I oraz II stopnia.
Tryb studiów: stacjonarny.
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów).
Więcej informacji na stronie.

Inżynieria i analiza danych – Politechnika Rzeszowska

Decydując się na ten kierunek, studenci będą mieli okazję zdobyć szeroką wiedzą m.in. z zakresu analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa, teorii grafów i sieci, metod optymalizacji czy szeregów czasowych. Studia prowadzone przez Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej zapewnią także praktyczne umiejętności stosowania i tworzenia narzędzi informatycznych, baz i hurtowni danych, prognozowania i wnioskowania, prezentacji wyników oraz przeprowadzania analizy statystycznej i numerycznej danych.

Poziom: I stopnia.
Tryb studiów: stacjonarny.
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów).
Więcej informacji na stronie.

Inżynieria i analiza danych – Politechnika Warszawska

Studia na kierunku „Inżynieria i analiza danych” trwają siedem semestrów – ich absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera w naukach technicznych i potrafią łączyć wszechstronne umiejętności informatyczne, matematyczne i kreatywne rozwiązywanie problemów w obszarze data science. Posługują się zarówno informatycznymi narzędziami, jak i systemami do pozyskiwania, składowania oraz analizy danych. Nauczą się też programować w wielu różnych językach, a także posiadają znajomość metod probabilistycznych, statystycznych oraz uczenia maszynowego.

Poziom: I stopnia.
Tryb studiów: stacjonarny.
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów).
Więcej informacji na stronie.

Analiza danych – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Studia na kierunku na UPH powinny dostarczyć kandydatom wiedzy o tym, jak szybko i trafnie dokonywać właściwych odkryć w zalewie danych, żeby później przekazywać je w zrozumiały sposób osobom podejmującym strategiczne decyzje w organizacjach. Kończąc te studia, absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy jako programista, projektant baz danych, analityk danych finansowych czy biznesowych. Zatrudnienia może znaleźć także jako ekspert ds. eksploracji danych we wszelkiego rodzaju firmach z branży technologicznej, instytucjach naukowo-badawczych, finansowych, instytucjach administracji publicznej i państwowej, średnich i dużych zakładach produkcyjnych, a także ośrodkach badania opinii publicznej.

Poziom: I stopnia.
Tryb studiów: stacjonarny.
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów).
Więcej informacji na stronie.

STUDIA ANALIZA DANYCH II STOPNIA

Analiza danych – big data – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Studia drugiego stopnia na kierunku „Analiza danych – big data” w SGH kształcą specjalistów w zakresie pozyskiwania danych z różnych źródeł oraz ich analizy. Dają one zaawansowaną wiedzę i kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej na stanowisku specjalisty zaawansowanej analizy danych, w przedsiębiorstwach produkcyjnych, bankach, firmach ubezpieczeniowych i telekomunikacyjnych, administracji publicznej oraz centrach badawczych wyspecjalizowanych w zaawansowanej analityce danych. Studia te przygotowują do prowadzenia prac badawczych i do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Poziom: II stopnia.
Tryb studiów: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 2 lata (4 semestry).
Więcej informacji na stronie.

Analityka biznesowa – Politechnika Śląska

Kierunek „Analityka biznesowa” na Politechnice Śląskiej łączy znajomość nowoczesnych metod ilościowych i umiejętność posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem przeznaczonym m.in. do modelowania i symulowania procesów w organizacjach z wiedzą o zarządzaniu, ekonomii, finansach i rachunkowości. Podczas pierwszego roku realizowana jest ścieżka kształcenia, obejmująca m.in.: przetwarzanie danych za pomocą SQL i R, metody ilościowe w biznesie, badanie koniunktury i wzrostu gospodarczego oraz metody optymalizacji efektywności ekonomicznej. Z kolei na drugim roku studenci wybierają 3 spośród 5 modułów, co pozwala kształtować własną ścieżkę rozwoju. Ponadto w ramach warsztatów kreatywności i negocjacji biznesowych studenci zdobywają kompetencje społeczne niezbędne do skutecznego funkcjonowania w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Kierunek prowadzi Wydział Organizacji i Zarządzania.

Poziom: II stopnia.
Tryb studiów: stacjonarny.
Czas trwania: 2 lata (4 semestry).
Więcej informacji na stronie.

Analiza danych – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Studia w zakresie analizy danych na UMK dadzą absolwentom rzetelne wykształcenie z zakresu statystyki i data mining z elementami informatyki. Ścieżka rozwoju specjalistów oparta jest na znajomości najnowszych technik uczenia maszynowego i eksploracji danych oraz wybranych narzędzi analitycznych. Program studiów obejmuje także zagadnienia związane z wizualizacją danych, statystyką bayesowską, programowaniem w środowisku R i języku Python, a także zaawansowanymi technikami eksploracji danych (text mining, sieci neuronowe i deep learning).

Poziom: II stopnia.
Tryb studiów: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 2 lata (4 semestry).
Więcej informacji na stronie.

Statystyka matematyczna i analiza danych – Politechnika Warszawska

Absolwent tych studiów wyróżnia się wiedzą matematyczną i umiejętnością samodzielnego jej pogłębiania. Cechuje go umiejętność abstrakcyjnego myślenia, precyzyjnego formułowania problemów i ich rozwiązań. Potrafi stosować metody statystyki matematycznej i analizy danych, w tym do opisu, modelowania i prognozowania rozmaitych zjawisk i procesów. Znajomość narzędzi informatycznych pozwala absolwentom podejmować zadania przetwarzania danych oraz modelowania zjawisk losowych i chaotycznych.

Poziom: II stopnia.
Tryb studiów: stacjonarny.
Czas trwania: 2 lata (4 semestry).
Więcej informacji na stronie.

Analiza i przetwarzanie danych – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

W ramach tego kierunku Wydział Matematyki i Informatyki UAM gwarantuje zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie uczenia maszynowego, statystyki oraz narzędzi informatycznych potrzebnych w pracy z wieloma rodzajami danych. Studenci poznają techniki przygotowywania danych do analizy, dobierania metod i wykonywania obliczeń. Nauczą się również wizualizować i raportować wyniki analiz w sposób zrozumiały zarówno dla specjalistów, jak i laików.

Poziom: II stopnia.
Tryb studiów: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 2 lata (4 semestry).
Więcej informacji na stronie.

Inżynieria i analiza danych – Politechnika Rzeszowska

Na studentów decydujących się na wybór kierunku oferowanego przez Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej czeka poszerzona wiedza w obszarze zaawansowanych metod inżynierii i analizy danych. Od strony teoretycznej kształcenie opiera się na wiedzy płynącej z zaawansowanych metod matematyki wyższej oraz na wiedzy praktycznej związanej z automatyzacją procesów przetwarzania danych. Studia pomagają też nabyć umiejętność praktycznego stosowania zaawansowanych metod i technik analizy m.in. w przemyśle 4.0, zarządzaniu projektami, zarządzaniu ryzykiem, cyberbezpieczeństwie, wspierając je metodami matematycznymi i algorytmami inżynierii systemów informatycznych.

Poziom: II stopnia.
Tryb studiów: stacjonarny.
Czas trwania: 2 lata (4 semestry).
Więcej informacji na stronie.

Modelowanie matematyczne i analiza danych – Uniwersytet Gdański

To kierunek interdyscyplinarny, który prowadzi Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG. Łączy w sobie obszary matematyki, ekonomii, fizyki, informatyki, biomatematyki i bioinformatyki. Studiując ten kierunek, można zdobyć pogłębioną wiedzę w zakresie stosowania matematyki, statystyki, informatyki, analizy danych oraz narzędzi programistycznych do modelowania różnych rzeczywistych problemów współczesnego świata.

Poziom: II stopnia.
Tryb studiów: stacjonarny.
Czas trwania: 2 lata (4 semestry).
Więcej informacji na stronie.

PODYPLOMOWE STUDIA ANALIZA DANYCH

Zaawansowane metody analizy danych – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Słuchacze tego kierunku są przygotowywani do zarządzania danymi poprzez nabycie umiejętności ich przetwarzania, analizowania oraz wnioskowania na ich podstawie za pomocą metod i technik analizy danych. Autorzy studiów stawiają za cel zdobycie szczegółowej wiedzy z zakresu statystyki matematycznej i analizy danych oraz umiejętności pozwalających na stosowanie metod statystycznych do opisu, modelowania i prognozowania procesów. Odbiorcami są osoby zatrudnione jako analitycy w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych, ośrodkach przetwarzania informacji oraz ośrodkach badania opinii społecznej, w firmach prowadzących badania kliniczne, a także w instytucjach administracji państwowej i samorządowej.

Poziom: podyplomowe.
Tryb studiów: niestacjonarny.
Czas trwania: 1 rok (2 semestry).
Więcej informacji na stronie.

Analityka danych z wykorzystaniem języka SQL oraz narzędzi Business Intelligence – Uniwersytet Warszawski

Głównym celem kierunku prowadzonego przez Wydział Nauk Ekonomicznych jest rozwój umiejętności związanych z pozyskiwaniem danych z dowolnej bazy, wstępną obróbką i przygotowaniem ich do analizy, wizualizacją, raportowaniem i prezentacją. Uczestnicy zapoznają się ze stosowanymi przez analityków metodami oraz narzędziami stosowanymi podczas przetwarzania danych. Studia są skierowane do osób pracujących w programie MS Excel, znających ten program co najmniej na poziomie średnio zaawansowanym i posiadających podstawową wiedzę dotyczącą ekonomicznej analizy danych. Nie jest wymagana wiedza z baz danych, języka SQL oraz narzędzi business intelligence (BI).

Poziom: podyplomowe.
Tryb studiów: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 1 rok (2 semestry).
Więcej informacji na stronie.

Modelowanie i analiza danych – Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Kierunek modelowania i analizy danych na wrocławskiej WSH przede wszystkim jest skierowany do osób stawiających pierwsze kroki w statystycznej analizie danych. Adresaci kierunku to absolwenci studiów wyższych, którzy planują podnieść swoje kwalifikacje lub ukierunkować karierę zawodową na obszar data science. W trakcie studiów dowiedzą się więcej m.in. o nowoczesnym modelowaniu statystycznym, pracy z dużymi bazami danych, kreatywnym rozwiązywaniu problemów biznesowych i podstawach programowania w języku R.

Poziom: podyplomowe.
Tryb studiów: niestacjonarny.
Czas trwania: 1 rok (2 semestry).
Więcej informacji na stronie.

Wizualna analityka danych – Politechnika Warszawska

Studia te łączą zagadnienia z obszaru wizualizacja danych, business intelligence, data science, big data, a także komunikacji wizualnej i komunikacji w biznesie. Po zakończonej nauce absolwent będzie umiał m.in. posługiwać się wybranymi narzędziami do wizualizacji danych i narzędziami business intelligence, pracować z danymi przy użyciu programowania, stosować metody eksploracji danych i odróżniania podejścia opartego na statystyce od opartego na sztucznej inteligencji, a także dobierać rodzaje wizualizacji do danych w kontekście wymagań odbiorców. Studia podyplomowe skierowane są do osób pracujących w działach sprzedaży, marketingu, finansów i analiz. W szczególności na stanowiskach takich jak analityk danych, programista business intelligence, specjalista data science czy statystyk.

Poziom: podyplomowe.
Tryb studiów: niestacjonarny.
Czas trwania: 1 rok (2 semestry).
Więcej informacji na stronie.

Analiza danych z wykorzystaniem narzędzi SAS – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Celem tego kierunku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu jest przekazanie wiedzy m.in. z zakresu projektowania struktury, przetwarzania i wizualizacji danych oraz tworzenia raportów w środowisku SAS. Słuchacze poznają także metody statystycznej analizy struktury danych, analizy współzależności zjawisk ilościowych i jakościowych, a także aplikacji narzędzi do analiz typu data mining oraz optymalizacji procesów.

Poziom: podyplomowe.
Tryb studiów: niestacjonarny.
Czas trwania: 1 rok (2 semestry).
Więcej informacji na stronie.

Analiza danych – Wyższa Szkoła Biznesu

Studia podyplomowe na kierunku „Analiza danych” zostały stworzone z myślą o osobach, które chcą zyskać wiedzę z zakresu przetwarzania, interpretowana oraz opracowywania danych. Są skierowane do tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o świecie data science i big data. Absolwenci mogą szukać pracy m.in. na takich stanowiskach jak data analyst, specjalista ds. oceny ryzyka, analityk IT, analityk finansowy, statystyk bądź specjalista ds. danych SQL.

Poziom: podyplomowe.
Tryb studiów: niestacjonarny.
Czas trwania: 1 rok (2 semestry).
Więcej informacji na stronie.

DODATKOWO

Nie możemy pominąć także dwóch poniższych kierunków studiów, na których również uczy się analityki i zaawansowanej analizy danych, mimo że w swoich nazwach tych wyrazów nie mają.

Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Studia pierwszego stopnia na tym kierunku dostarczają wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów w kontekście metod ilościowych w ekonomii oraz systemów informatycznych. Wśród zajęć znajdziemy tu m.in. analizy statystyczne i ekonometryczne czy informatykę. W ramach kierunku możliwe jest specjalizowanie się w jednym z dwóch profilów kształcenia. Jeden jest nakierowany na metody ilościowe w ekonomii, a drugi – na informatykę gospodarczą.

Poziom: I stopnia.
Tryb studiów: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów).
Więcej informacji na stronie.

Zarządzanie informacją – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Podczas nauki studenci uzyskują wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii i informatyki. Szczególny nacisk kładziony jest na wykształcenie umiejętności dotyczących sprawnej organizacji przedsiębiorstwa, kompetentnego zarządzania projektami oraz rozwiązywania różnorodnych problemów dotyczących funkcjonowania organizacji (wymagających zarówno kompetencji twardych, jak i miękkich). Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu efektywnego wykorzystania zasobów informacyjnych, rzeczowych i finansowych, dostępnych w otoczeniu biznesowym przedsiębiorstwa. Służą temu przedmioty poświęcone technikom podejmowania decyzji, doskonaleniu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie, czy innowacyjnym zastosowaniom technologii informatycznych w zarządzaniu.

Poziom: I stopnia.
Tryb studiów: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów) lub 4 lata (8 semestrów).
Więcej informacji na stronie.


Wszystkie opisy powyższych kierunków zostały przygotowane na podstawie informacji podanych na stronach internetowych poszczególnych uczelni, które je prowadzą. Każdy z kierunków został wyselekcjonowany w wyniku niezależnego researchu w sieci, w tym danych z bazy RAD-on – źródła informacji o szkolnictwie wyższym i nauce w Polsce prowadzonym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Udostępnij link

https://www.datasciencerobie.pl/studia-analiza-danych-i-analityka-na-polskich-uczelniach/