Studia big data na polskich uczelniach

Studia big data na polskich uczelniach

Chociaż na rynku pracy można znaleźć mnóstwo ofert z zakresu big data, a potencjalni pracownicy mają w czym wybierać, to dla pracodawcy wciąż kluczowe jest odpowiednie wykształcenie kandydata i jego umiejętności. Po raz kolejny przedstawiamy kierunki studiów na polskich uczelniach, tym razem z zakresu big data i data management.

STUDIA BIG DATA I STOPNIA

Zarządzanie danymi i analityka big data – Collegium Humanum

Decydując się na ten kierunek studiów, zdobywasz kompetencje nie tylko w zakresie nauk społecznych, komunikacji i relacji międzyludzkich, ale również w obszarze IT, analizy danych oraz kodowania. Studenci tego kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną w zakresie analizy statystycznej oraz algorytmów uczenia maszynowego.

Poziom: I stopnia.
Tryb studiów: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów).
Więcej informacji na stronie.

Analityka danych, big data i kodowanie – Collegium Civitas w Warszawie

W ciągu trzech lat studiów poznasz najważniejsze zagadnienia związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT), które są wykorzystywane w biznesie: m.in. big data, data mining, języki programowania. Poznasz sektor ICT „od kuchni”, a know-how zdobędziesz od praktyków z branży. Po zakończeniu studiów będziesz mógł pochwalić się kwalifikacjami wykorzystywanymi np. w przemyśle, sektorze FinTech, telekomunikacji lub administracji.

Poziom: I stopnia.
Tryb studiów: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów).
Więcej informacji na stronie.

Big data w biznesie – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Jakie konkretne umiejętności zdobędziesz na tych studiach? Przede wszystkim wiedzę z zakresu precyzyjnej analizy danych w przedsiębiorstwie, a także wykorzystania wyników analizy danych w zarządzaniu organizacją. Będziesz wiedział, jak wykorzystać języki programowania w analizie danych i zadbać o bezpieczeństwo przetwarzania danych cyfrowych. Zyskasz również wiedzę w obszarze internetu rzeczy (IoT) oraz algorytmów sztucznej inteligencji, zgłębiając tajniki wizualizacji danych i narzędzi business intelligence.

Poziom: I stopnia.
Tryb studiów: hybrydowy.
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów).
Więcej informacji na stronie.

Zarządzanie big data – Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Studia big data są odpowiedzią na zgłaszane przez przedsiębiorstwa i biznes braki właściwie wykształconych kadr w zakresie zarządzania danymi. Można tu zdobyć wiedzę na temat pozyskiwania i przetwarzania zbiorów danych cyfrowych oraz pracy z nimi. Nauczysz się również, jak na podstawie analizy informacji podejmować trafne decyzje o charakterze strategicznym. Rozszerzysz swoją wiedzę z zakresu informatyki, matematyki, statystki, podejmowania decyzji, zarządzania, a wszystko to w kontekście analizy danych.

Poziom: I stopnia.
Tryb studiów: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów).
Więcej informacji na stronie.

STUDIA BIG DATA II STOPNIA

Advanced analytics – big data – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Studia na tym kierunku kształcą specjalistów w zakresie pozyskiwania danych z różnych źródeł oraz ich analizy. Dają one zaawansowaną wiedzę i kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej na stanowisku specjalisty zaawansowanej analizy danych, w przedsiębiorstwach produkcyjnych, bankach, firmach ubezpieczeniowych i telekomunikacyjnych, administracji publicznej oraz centrach badawczych wyspecjalizowanych w zaawansowanej analityce danych. Studia te przygotowują do prowadzenia prac badawczych i do podjęcia studiów trzeciego stopnia. Zajęcia odbywają się w języku angielskim.

Poziom: II stopnia.
Tryb studiów: stacjonarny.
Czas trwania: 2 lata (4 semestry).
Więcej informacji na stronie.

Health economics and big data analytics – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Do atutów kierunku można zaliczyć system nauczania oparty o najnowsze osiągnięcia z dziedziny ekonomiki zdrowia i zdefiniowany z perspektywy potrzeb płatnika podatków, świadczeniodawcy usług opieki zdrowotnej, producenta technologii zdrowotnych oraz pacjenta. Celem studiów jest przyswojenie wiedzy specjalistycznej i wykształcenie umiejętności w obszarze analizy danych z uwzględnieniem danych zdrowotnych w przemyśle farmaceutycznym i innych powiązanych branżach. Liderką kierunku jest dr hab. Katarzyna Kolasa, prof. Akademii Leona Koźmińskiego.

Poziom: II stopnia.
Tryb studiów: stacjonarny.
Czas trwania: 2 lata (4 semestry).
Więcej informacji na stronie.

Zarządzanie big data – Uniwersytet Warszawski

Walorem studiów jest przekazywanie wiedzy i umiejętności w zakresie procesów informatycznych (w tym tworzenia, poznawania i obsługi specjalistycznego oprogramowania), ekonomicznych, a także identyfikacji źródeł, ich klasyfikacji i typologii oraz sposobów wyszukiwania, gromadzenia i zarządzania zasobami cyfrowymi. Ścisła współpraca z instytucjami, firmami, przedsiębiorstwami na co dzień zajmującymi się gromadzeniem, organizacją, przetwarzaniem i analizą dużych zasobów danych zapewnia możliwość odbycia praktyk studenckich w instytucjach działających w obszarze IT.

Poziom: II stopnia.
Tryb studiów: stacjonarny.
Czas trwania: 2 lata (4 semestry).
Więcej informacji na stronie.

Big data analytics – Politechnika Wrocławska

Studia „Big data analytics” pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie analizy dużych zbiorów danych i modelowania układów złożonych. Jest to kierunek interdyscyplinarny, na pograniczu fizyki układów złożonych, informatyki i matematyki. Jakie umiejętności zdobywa absolwent tego kierunku? Wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne służące do obróbki dużych zasobów danych, zna metody fizyki układów złożonych do badania i modelowania analizowanych zasobów informacyjnych, projektuje modele obserwowanych dynamicznie zjawisk i zweryfikuje je na podstawie danych empirycznych. Zajęcia odbywają się w języku angielskim.

Poziom: II stopnia.
Tryb studiów: stacjonarny.
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry).
Więcej informacji na stronie.

Big data analytics – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zajęcia na tym kierunku prowadzone są w języku angielskim. Studenci zapoznają się z technologiami wykorzystywanymi do przechowywania, przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych oraz z innymi ilościowymi metodami analizy ekonomicznej, narzędziami informatycznymi i ich praktycznym zastosowaniem. Nabędą również umiejętności budowania rozwiązań analitycznych na platformach big data, zapoznają się z systemami przetwarzania rozproszonego i równoległego oraz nauczą się wykorzystywać podstawowe narzędzia do wizualizacji dużych zbiorów danych.

Poziom: II stopnia.
Tryb studiów: stacjonarny.
Czas trwania: 2 lata (4 semestry).
Więcej informacji na stronie.

PODYPLOMOWE STUDIA BIG DATA

Big data – przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych – Politechnika Warszawska

Ten kierunek studiów przeznaczony jest dla osób, które zainteresowane są wykorzystaniem potencjału analizy dużych zbiorów danych w celu wspierania procesu podejmowania decyzji: w biznesie, nauce i innych obszarach działalności. Doświadczenie w pracy z technologiami jest mile widziane (np. podstawowa umiejętność programowania w dowolnym języku, podstawowa znajomość zagadnień związanych z bazami danych i językiem SQL), ale nie jest wymagane. Po zakończonej nauce kompetencje słuchaczy wzbogacą się o umiejętność programowania w języku Python na potrzeby analityki dużych danych, szybkiego i wydajnego przetwarzanie dużych danych, podstawowych technik projektowania architektury chmurowej, obsługi baz danych typu noSQL, a także trenowania i oceniania modeli uczenia maszynowego.

Poziom: studia podyplomowe.
Tryb studiów: niestacjonarny.
Czas trwania: 1 rok (2 semestry).
Więcej informacji na stronie.

Big data – inżynieria dużych zbiorów danych – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Kandydaci na studia podyplomowe powinni być absolwentami studiów I lub II stopnia kierunków informatycznych lub pokrewnych, ekonomicznych, technicznych. Wymagana jest podstawowa znajomość: teorii relacyjnych baz danych, metod statystycznych, programowania w języku Python, użytkowania systemów klasy UNIX. Mile widziana znajomość języka programowania JAVA. Wymagana jest także znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2. Wśród przedmiotów na tym kierunku studiów znajdziesz m.in. podstawy inżynierii dużych zbiorów danych, infrastrukturę sprzętową w przetwarzaniu dużych zbiorów danych, infrastrukturę programową w przetwarzaniu dużych zbiorów danych, konfigurację środowiska przetwarzania dużych zbiorów danych, analizę danych w języku Python i R, nierelacyjne bazy danych, metody uczenia maszynowego, przetwarzanie dużych zbiorów danych w chmurze obliczeniowej.

Poziom: studia podyplomowe.
Tryb studiów: niestacjonarny.
Czas trwania: 1 rok (2 semestry).
Więcej informacji na stronie.

Analiza danych – big data – Uniwersytet Gdański

Najważniejszym i najobszerniejszym blokiem zajęć jest eksploracja danych i modelowanie statystyczne. Obejmuje on treści związane z przygotowaniem danych do analizy, takie jak kodowanie danych, agregację cech/jednostek, imputację braków danych, transformację zmiennych i przypadków, wykrywanie obserwacji nietypowych, redukcję wymiarowości, analizę jakości danych. Słuchacze tego kierunku poznają również etapy i metody analiz big data, najważniejsze źródła wartości analiz dla odbiorcy, a także programowanie językiem R oraz Python.

Poziom: studia podyplomowe.
Tryb studiów: niestacjonarny.
Czas trwania: 1 rok (2 semestry).
Więcej informacji na stronie.

Inżyniera danych – big data – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do analizy i przetwarzania dużych zbiorów danych. Skierowane są do wszystkich osób które chciałyby pracować w obszarze big data: finansach i bankowości, mediach społecznościowych (np. Facebook, LinkedIn, Twitter, Google), w sprzedaży (np. Amazon), firmach tworzących aplikacje na smartfony i tablety. Decydując się na ten kierunek, zdobędziesz wiedzę z zakresu big data & data science, poznasz praktyków z zakresu data science, a także nauczysz się korzystać z platformy Microsoft Azure.

Poziom: studia podyplomowe.
Tryb studiów: niestacjonarny.
Czas trwania: 1 rok (2 semestry).
Więcej informacji na stronie.

Przetwarzanie danych – big data – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

W tym przypadku uczelnia stawia na ponad 75 proc. zajęć praktycznych i aktualne zagadnienia związane z hurtowniami danych, big data, przetwarzaniem w chmurze, Hadoop, bazach NoSQL, analizy i eksploracji danych z wykorzystaniem języka R i Python. Zajęcia prowadzone są przez praktyków data science, a słuchacze mają możliwość rozwiązywać rzeczywiste problemy z zakresu big data.

Poziom: studia podyplomowe.
Tryb studiów: niestacjonarny.
Czas trwania: 1 rok (2 semestry).
Więcej informacji na stronie.


Wszystkie opisy powyższych kierunków zostały przygotowane na podstawie informacji podanych na stronach internetowych poszczególnych uczelni, które je prowadzą. Każdy z kierunków został wyselekcjonowany w wyniku niezależnego researchu w sieci, w tym danych z bazy RAD-on – źródła informacji o szkolnictwie wyższym i nauce w Polsce prowadzonym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Udostępnij link

https://www.datasciencerobie.pl/studia-big-data-na-polskich-uczelniach/