W jaki sposób analityka danych wpływa na odporność firmy?

W jaki sposób analityka danych wpływa na odporność firmy?

Aż 97% menedżerów wysokiego szczebla uważa, że wypracowanie odporności biznesowej jest istotnym zadaniem, przed którym stoi ich organizacja, a 9 na 10 ankietowanych jest zdania, że analityka danych jest elementem kluczowym w kontekście pomocy w przygotowaniu się na nadchodzące kryzysy. Poznaj wyniki raportu Resiliency Index i dowiedz się, jak możesz zapewnić ochronę swojemu przedsiębiorstwu i ocenić, czy (i jak bardzo) twoja organizacja jest narażona na nieoczekiwane zdarzenia.

W ostatnich latach mamy aż nadto przykładów zdarzeń, które znacząco wpłynęły na sposoby funkcjonowania wielu organizacji. W tym kontekście możemy wymienić wybuch wojny w Ukrainie, pandemię COVID-19 czy zablokowanie łańcuchów dostaw pod koniec marca 2021 roku po tym, jak statek transportowy Ever Given na blisko tydzień utknął na mieliźnie w Kanale Sueskim. Nie da się w 100% przygotować na wszystkie niepożądane sytuacje w otoczeniu biznesowym, można jednak, w oparciu o analitykę danych, wypracować procedury, które w przyszłości pomogą firmie podejmować strategiczne decyzje.

SAS Institute przeprowadził badanie wśród menedżerów wysokiego szczebla z 12 krajów, które posłużyło do opracowania Resiliency Index — wskaźnika odporności firmy pozwalającego wyszczególnić 3 kategorie organizacji pod względem wrażliwości na zmiany otoczenia biznesowego. Do pierwszej, czyli grupy o wysokiej odporności, zaliczono 26% przebadanych przedsiębiorstw. Najliczniejszą kategorię stanowią firmy o odporności umiarkowanej (54%). Natomiast co piąta badana organizacja znalazła się w grupie najbardziej narażonej na różnego rodzaju zakłócenia działalności biznesowej.

Wszyscy wiedzą, że odporność firmy jest ważna, ale tylko niektórzy są przygotowani na najgorsze

Aż 97% respondentów uważa, że wypracowanie odporności jest istotnym zadaniem, przed którym stoi ich organizacja, a 9 na 10 ankietowanych jest zdania, że analityka danych jest elementem kluczowym w kontekście pomocy w przygotowaniu się na nadchodzące kryzysy.

Najważniejszym powodem, dla którego odporność firmy jest ważna, jest możliwość powrotu do pełnej wydajności firmy i funkcjonalności wykorzystywanych przez nią technologii. Ważne jest również zmniejszenie wpływu sytuacji kryzysowych na działalność oraz zwiększenie obecności na rynku za sprawą elastycznego dostosowania się do nowych warunków. 

Jednak realizacja strategii redukowania wrażliwości przedsiębiorstw nie jest łatwa, co przyznaje aż 46% menedżerów. Duże wyzwanie stanowią takie kwestie jak zapewnienie bezpieczeństwa danych (48%), odpowiednia produktywność (47%), a także zadbanie o innowacyjność biznesu poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych (46%).

5 zasad odporności firmy

Na podstawie badań SAS Institute określił 5 elementów, o które warto zadbać, aby firma była w stanie prowadzić swoją działalność biznesową w trudnych momentach. 

Odporne na kryzysy organizacje charakteryzują się:

  • szybkością działania, która umożliwia szybką adaptację do zmiennych warunków rynkowych
  • innowacyjnością, czyli przyspieszaniem rozwoju dzięki analizom opartym na danych 
  • dociekliwością, która polega na poszukiwaniu rozwiązań przyspieszających innowacje i rozwój
  • odpowiedzialnością i poszanowaniem równości, które zakładają etyczne postępowanie podczas projektowania, rozwoju oraz wdrażania technologii
  • kulturą i edukacją w zakresie odpowiedniego wykorzystania danych.

Każdą z wymienionych zasad większość ankietowanych (co najmniej 80%) oceniła jako istotne czynniki odporności firmy. Mimo to, jako priorytet w kontekście inwestycyjnym traktuje je zaledwie połowa menedżerów.

Odporne organizacje korzystają z zaawansowanych narzędzi analitycznych

Co ważne, prawie wszyscy (aż 96%) ankietowani menedżerowie organizacji o wysokiej odporności deklarują, że w procesie podejmowania decyzji korzystają z danych i ich analizy. Dostęp do tej wiedzy jest niezbędny do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki gospodarcze i zapewnienia ciągłość działania przedsiębiorstwa. 93% odpornych organizacji najczęściej korzysta z zaawansowanych narzędzi analitycznych. Dla porównania takie działania podejmuje jedynie 22% mniej odpornych przedsiębiorstw.

Ciekawym zjawiskiem, które wyłania się z wyników badania, jest też kwestia przeciążenia danymi. 35% ankietowanych twierdzi, że jedną z głównych barier dla poprawienia odporności ich przedsiębiorstw jest nadmiarowość zbieranych informacji. Z tego powodu bardzo ważną rolę mają do odegrania analitycy, którzy za pomocą zaawansowanych narzędzi są w stanie wyłowić z ogromnych zbiorów najbardziej istotne kwestie dotyczące prowadzonej działalności, zachowań klientów, łańcuchów dostaw i innych czynników mających znaczenie dla zapewnienia organizacji stabilności i przygotowania na wystąpienie zakłóceń.

Co wspiera odporność firm?

68% przedsiębiorców w kontekście szybkości działania sięga po analizę danych i sztuczną inteligencję. Na kolejnych miejscach uplasowały się wdrożenia dotyczące cyberbezpieczeństwa i chmury obliczeniowej. Jeśli chodzi o dziedzinę odpowiedzialności, menedżerowie wysoko odpornych firm częściej niż inni, zwracają uwagę na istotność takich elementów, jak jakość danych, ich odpowiedzialne wykorzystanie, godna zaufania AI, jak również istniejące i przyszłe regulacje odnoszące się do danych. Jako technologie wspierające dociekliwość, menedżerowie wyliczają: analitykę i AI, chmurę obliczeniową i inne inicjatywy z zakresu transformacji cyfrowej, a także internet rzeczy i rozszerzoną rzeczywistość.

Jakie bariery najtrudniej pokonać?

Przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w badaniu, optymistycznie oceniają przyszłość, natomiast mają świadomość słabości gospodarek, w których funkcjonują. Wśród wyzwań, z jakimi się mierzą, wyliczają: rozwój cyfrowej transformacji, inflację i spowolnienie gospodarcze, przyciąganie i utrzymywanie pracowników, udoskonalanie działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, docieranie do klientów i zmiany w ich zachowaniach, jak również kłopoty z łańcuchami dostaw. 

Jeśli chodzi o samo wprowadzanie zasad odporności, największym wyzwaniem jest promowanie i utrzymanie ciekawości wśród załogi. Na ten aspekt zwraca uwagę 59% ankietowanych menedżerów. Edukacja współpracowników i uwrażliwienie ich, by zwracali uwagę na zmiany w otoczeniu biznesowym, stanowią większe wyzwanie niż zatrudnienie specjalistów data science, które jako barierę postrzega 54% badanych przedsiębiorców. Wg 51% respondentów niełatwo też odpowiednio komunikować korzyści z poprawiania odporności firmy. 

Sprawdź, jak odporna jest twoja firma za pomocą Resilience Assessment Tool

SAS udostępnił Resilience Assessment Tool. To bezpłatne narzędzie pozwala menedżerom w łatwy sposób ocenić poziom odporności firmy ich organizacji na podstawie odpowiedzi na 16 pytań dotyczących 5 zasad odporności firmy.

– Chcemy pomóc liderom z różnych branż zwiększać konkurencyjność biznesu poprzez wykorzystanie danych i analityki do zbudowania trwałej strategii odporności – zaznacza Jay Upchurch, wiceprezes i dyrektor ds. informatyki w SAS. – Wykorzystując Resiliency Index, organizacje będą mogły lepiej określić mocne strony biznesu i obszary, które należy usprawnić. Ta wiedza pomoże im zlikwidować luki i usprawnić narzędzia i systemy, które poprawiają zwinność organizacji w obliczu wyzwań i zakłóceń.

O badaniu

Badanie zostało przeprowadzone między 16 grudnia 2022 a 4 stycznia 2023 wśród 2414 menedżerów z 12 krajów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w sektorach: finansowym, handlu detalicznego/dóbr konsumpcyjnych, przetwórstwa, opieki zdrowotnej, a także w instytucjach rządowych.

Udostępnij link

https://www.datasciencerobie.pl/w-jaki-sposob-analityka-danych-wplywa-na-odpornosc-firmy/